Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
+ (04) 730 096 948
dr.bogheanu@clinicabogheanu.ro

Politica de confindețialitate

Ultima actualizare: 1.11.2019

În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (679/2016), cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, Clinica Medicală Dr. Bogheanu are obligația de a prelucra datele cu caracter personal (așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare) în condiții de siguranță, pentru scopurile generale specificate în prezenta notă de informare, în contextul furnizării serviciilor medicale de care beneficiați în cadrul clinicii.

Clinica Medicală Dr. Bogheanu este persoană juridică, cu sediul în strada Grind nr. 63, Comuna Brănești, Județul Dâmbovița, CUI 37687516, înregistrată la Registrul Comerțului cu J15/754/2017, în calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, prin natura activității desfășurate, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația în domeniu, precum și în conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea serviciilor medicale solicitate Clinicii Dr. Bogheanu. Prin solicitarea dvs., vă exprimați acordul ca datele dvs. să fie preluate, prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice în domeniul sănătății.

În afara scopului pentru care au fost preluate, datele dvs. pot fi prelucrate și din necesitatea de a respecta o obligație legală la care suntem supuși, ca de exemplu în cazul cerințelor contabile, la derularea eventualelor controale din partea autorităților, în cazul raportărilor cu autoritățile competente în domeniul sănătății etc. Perioada de stocare a datelor corespunde legilor specifice din domeniul sănătății. Clinica Medicală Dr. Bogheanu nu prelucrează date în mod excesiv, nu externalizeaza către terți neautorizați accesul la acestea și nu deruleaza campanii de marketing direct. În conformitate cu reglementările specifice din domeniul sănătății, istoricul medical nu poate fi șters.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de către Clinica Medicală Dr. Bogheanu. În cazul în care se întâmplă ca un client să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale cărților de identitate), acestea sunt șterse imediat, iar informațiile colectate vor fi folosite doar în scopul derulării actului medical/furnizării serviciului medical. Datele nu sunt folosite în alte scopuri, cum ar fi comunicările comerciale.

Datele dvs. personale sunt transferate de la și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru. În funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dvs., acestea pot fi accesate de către diverse terțe părți: contabilitate, laborator, Casele de Asigurări de Sănătate Județene sau cea Națională, fiind stocate doar pe teritoriul României. Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciți/terțe entități, are la bază contracte scrise sau un temei legal.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am implementat sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. Controlăm accesul la datele dvs. personale pe care le deținem și ne asigurăm că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date.

Ne asigurăm că accesul fizic neautorizat la datele cu caracter personal este împiedicat și că prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și/sau modificarea suportului de stocare a datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi principale:

Dreptul la informare: Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea datelor personale, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.

Dreptul la acces: Persoana vizată are dreptul să solicite și să primească informații privind datele personale prelucrate și stocate de Clinica Medicală Dr. Bogheanu.

Dreptul la opoziție:  Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale. Dacă veți exercita acest drept, vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar, în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu, raportarea către CAS, CNAS, contabilitate etc.) această prelucrare va continua. Dacă exercitați acest drept înainte de accesarea serviciilor medicale, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a vă furniza serviciile noastre, deoarece, fără a vă identifica în mod real, nu puteți accesa serviciile Clinicii Medicale Dr. Bogheanu.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.

Dreptul la ștergere: La cererea dvs. vom șterge, fără întârzieri nejustificate, datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs. și nu exista alt temei pentru prelucrare.

Dreptul de a depune plângere:  În cazul în care persoana vizată consideră că există încălcări ale Regulamentului de prelucrarea datelor cu caracter personal, poate depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la protecția datelor personale la adresa de mail dpo@clinicabogheanu.ro sau direct la sediul nostru din Jud. Dambovita, Comuna Brănești, Str. Grind nr. 63. Veți primi răspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizata pentru a depune solicitarea, în termen de 30 de zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care vă vom comunica eventuala întârziere.

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicată la aceeași adresa de web. Modificările nu sunt comunicate pe mail.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm pe această cale de tot suportul și disponibilitatea noastră de a implementa corect prevederile legale din domeniul sănătății, completate de prevederile legale menționate în prezenta.