Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
+ (04) 730 096 948
dr.bogheanu@clinicabogheanu.ro

Termeni și Condiții

Ultima actualizare: 1.11.2019

Toate drepturile de proprietate intelectuală și de autor aferente website-ului www.clinicabogheanu.ro (“Site-ul”) aparțin în exclusivitate Societatii Clinica Medicală Dr.Bogheanu S.R.L.-D (str. Grind, nr. 63, com. Brănești, Dâmbovița, C.U.I.: 37687516, nr. ORC J15/754/2017), unitate medicală privată de sănătate în sistem ambulatoriu, operator de date cu caracter personal conform Notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“A.N.S.P.D.C.P.”) în conformitate cu reglementările actuale impuse de Regulamentul general pentru protectia datelor (“GDPR”). Acest Site este controlat și operat de Clinica Medicală Dr.Bogheanu de la sediu sau prin intermediul unui subcontractor, care, la rândul său, respectă legislația în vigoare și cu care Clinica are încheiat un acord corespunzător.

Site-ul este destinat atât vizitatorilor Site-ului (persoane care nu au calitatea de pacienți) cât și pacienților Clinicii Medicale Dr.Bogheanu (oricare dintre aceștia denumiți “Utilizatori”) reprezentând un portal web de prezentare a serviciilor oferite, prezentând echipa medicală a Clinicii, informații medicale utile, studii medicale, recomandări medicale, oferind totodată și servicii de programare online sau contact cu Clinica Medicală Dr.Bogheanu.

Prin accesarea Site-ului și/sau a accesarii serviciilor medicale furnizate de Clinica Medicală Dr.Bogheanu. Utilizatorii consimt să respecte conținutul prezentului Document precum și legislația în vigoare aplicabilă în jurisdicția furnizorului de servicii.

În cazul în care copiați, tipăriți sau descărcati orice text sau material grafic de pe Site, o faceți sub licența Clinicii Medicale Dr.Bogheanu, acțiunea fiind permisă exclusiv pentru uz personal, necomercial, non-profit, cu condiția de a nu modifica sau elimina nota privind dreptul de copyright, marca sau alte însemnări privind proprietatea intelectuală.

Tentativele de acces neautorizat la Site, incluzând, dar nelimitandu-se, la orice încercare de a accesa datele personale ale unui pacient, de a modifica conținutul Site-ului, de a accesa Site-ul prin dispozitive sau programe automate, de a modifica structura sau de a dezasambla software-ul într-o forma perceptibilă, de a copia sau cita din conținutul Site-ului fără indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a Site-ului și vor fi raportate de îndată autorităților competente.

Informațiile înscrise pe Site au caracter informativ și trebuiesc tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în contradicție cu prezentul Document, fără acordul scris al Clinicii Medicale Dr. Bogheanu, este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală și atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legale incidente. Astfel, nu aveți dreptul să efectuați nici una din următoarele activități fără acordul Clinicii Medicale Dr. Bogheanu:

  • Eliminarea sau modificarea conținutului expus sau a însemnelor de identificare Dr. Bogheanu ce permit identificarea dreptului de autor al titularului asupra conținutului prezentat;
  • Modificarea, publicarea, transmiterea sau retransmiterea în orice modalitate sau formă, precum și participarea la transferul sau distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, total sau parțial, din Site;
  • Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

Accesul utilizatorilor la serviciul Newsletter sau unele facilități din cadrul Site-ului necesită înregistrarea Utilizatorului cu o adresa de e-mail/număr telefon pacient și, în unele cazuri, o parola. Aveti posibilitatea sa oferiti acordul dumneavoastra pentru activitatile de marketing cât și să retrageți acest acord oricând doriți prin contactarea noastră la adresa dpo@clinicabogheanu.ro.

Clinica Medicală Dr. Bogheanu are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe Site, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

PROTECȚIA MINORILOR

Site-ul este destinat minorilor cu vârsta de minim 16 ani împliniți. Site-ul nu își propune și nu este creat în scopul de a atrage minori care la data accesării Site-ului nu au împlinit 16 ani. Prin urmare, dacă nu ați împlinit vârsta de 16 ani, vă aducem la cunoștință că, pentru a putea răspunde solicitării dumneavoastră, este necesar să fim contactați de reprezentantul dumneavoastra legal (părinte, tutore). Totodată, vă informăm că identitatea și vârsta dumneavoastră sunt verificate la momentul la care vă prezentați la sediul nostru pentru efectuarea serviciului solicitat.

În cazul în care luați la cunoștință faptul că anumite informații ne-au fost furnizate de un minor sub 16 ani (precum copilul sau fratele/sora dumneavoastră), vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@clinicabogheanu.ro pentru a proceda de îndată la ștergerea acestora.

COOKIES

Site-ul www.clinicabogheanu.ro foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul Utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în Site pentru un acces rapid la conținutul Site-ului etc.

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că Utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în Site, de citire a conținutului acestuia. Detalii complete despre tipul de informații colectate de cookies se gasesc la adresa: https://www.clinicabogheanu.ro/cookies.

MODIFICARE, ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE

Termenii și condițiile prezente pot fi modificate în orice moment, modificările producând efecte din momentul publicării acestora pe Site.

În cazul în care nu sunteți, sau nu mai sunteți de acord cu prezentul Document, vă rugăm să nu (mai) folosiți acest Site.

Clinica Medicală Dr. Bogheanu își rezervă dreptul de a modifica, întrerupe sau de a înceta activitatea Site-ului sau a unei părți a acestuia fără vreo notificarea prealabila.

În cazul încetării prezentului Document, fie de dumneavoastră, fie de Clinica Medicală Dr. Bogheanu, aveți obligația de a distruge imediat toate materialele descărcate sau obținute prin alte metode de pe acest Site, precum și toate copiile acestor materiale.

Acest Document reprezintă acordul de voință dintre dumneavoastră și Centrul Medical Dr. Bogheanu, acceptat și asumat a fi respectat pentru utilizarea Site-ului și pentru a beneficia de serviciile pe care vi le oferă Centrul Medical Dr. Bogheanu. Prin accesarea Site-ului, agreați că Utilizatorul trebuie să aibă în vedere faptul că este persoană întru totul responsabilă, conștientă de și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a Site-ului, precum și efectele aferente acțiunilor sale.

MODALITĂȚI DE CONTACT

Solicitările de informare, reclamațiile sau orice fel de sesizări referitoare la modalitatea de accesare a Site-ului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise transmisă în format letric (formular fizic – hârtie) sau electronic, completând formularul pus la dispoziție pe pagina de contact [https://www.clinicamedicala.ro/contact] sau trimise către adresa dr.bogheanu@clinicabogheanu.ro sau, dacă se referă la protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail dpo@clinicabogheanu.ro.

O reclamație depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale Utilizatorului precum și o descriere a solicitării, fiind necesare minim două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon sau adresa de e-mail.

În urma primirii solicitării, reclamației sau sesizării, se va acorda un număr de înregistrare, care va fi comunicat titularului și, în baza căruia, se emite răspunsul. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în funcție de obiectul și conținutul cererii depuse, Clinica Medicală Dr. Bogheanu va putea solicita informații clarificatoare pentru înțelegerea corectă și completă a situației sesizate și formularea unui răspuns fundamentat.

Răspunsul la orice solicitare, reclamație sau sesizare se va emite în termenul legal de 30 de zile calendaristice. În cazul în care, din motive temeinice, răspunsul nu poate fi furnizat în interiorul acestei perioade, titularul solicitării va fi anunțat, termenul extinzându-se cu maxim 30 de zile.